Ընդհանուր արտադրիչը դուրս բեր փակագծերից՝ 9m(mn)+7n(mn)
 
Պատասխան՝ (mii)(imiin)