Ընտրիր ընդհանուր արտադրիչ պարունակող բազմանդամները՝
 
4x8;4x24m+1;824m;21mn+7n;3x+7n;x22x
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը`