Գտիր z+7d(z+b)+b արտահայտության ընդհանուր արտադրիչը:
 
Պատասխան՝