Լուծիր հավասարումը՝ (9x2)2(x19)2=0
 
Պատասխան (առաջինը լրացրու փոքր արմատը)՝
 
x1=ix2=i