Բարդության աստիճանը
00:05:00
1. Քառակուսիների տարբերության բանաձև, վերլուծում արտադրիչների 2Մ.
2. Քառակուսիների տարբերություն (սովորական կոտորակներ) 3Մ.
3. Խորանարդների գումար 6Մ.