Վերլուծիր տրված արտահայտությունը արտադրիչների՝ x3216:
 
(\(+\) և \(-\) նշանները գրիր առանձին պատուհաններում):
 
Պատասխան՝ (xii)(x2iix+i)