Վերլուծիր արտադրիչների՝ 27v3+u6
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը՝