Քառակուսիների 19c24121d2 տարբերությունը վերլուծիր արտադրիչների:
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը: