Քառակուսիների x2144 տարբերությունը կարելի է վերլուծել արտադրիչների:  
 
Եթե առաջին արտադրիչը հավասար է x12-ի, ապա ո՞րն է երկրորդ արտադրիչը: