Ընդհանուր արտադրիչը դուրս բեր փակագծերից՝ ct+cm:
 
Պատասխան՝ iiii