Ո՞ր արտահայտություններն են հավասար 7a7p արտահայտությանը: