Ո՞ր ընդհանուր արտադրիչը կարելի է փակագծերից դուրս բերել:
 
12y66 \(= \) 2y11