Լուծիր հավասարումը՝ 2x(x11)2x2(x11)=0
 
(Արմատները գրիր մոդուլի աճման կարգով)
 
Պատասխան՝
  
x1=ix2=ix3=i