Բարդության աստիճանը
00:03:00

Առաջադրանքների ցանկ:

6Մ.
1. Ընդհանուր արտադրիչի փակագծերից դուրս բերումը 1Մ.
2. Բազմանդամի վերլուծումը արտադրիչների 1Մ.
3. Երկանդամ (աստիճաններ) 4Մ.