Կատարիր գործողությունները՝ (p2p+4)(12p2+p4):
 
Պատասխան՝ ipiipi+ipi+ipi