Կատարիր բազմապատկումը՝ (u2)(6u+1)3u6:
 
Պատասխան՝ iuiiui+iu+i