Լուծիր հավասարումը՝ 15y+12y5=30y6y+1:
 
Պատասխան՝ ii