Բաց արա փակագծերը՝ x12x1:
  
Պատասխան (պատուհաններում գրիր բացակա թվերը և նշանները, նշանները գրիր առանձին պատուհաններում)՝
 
x2  x