Բացիր փակագծերը՝ x+4x+7:
 
Յուրաքանչյուր պատուհանում գրիր մեկ թիվ կամ նշան:
  
Պատասխան՝ x2  \(x\)