Կատարիր գործողությունները՝ 0.2d4d233d2+7
 
Պատասխան՝ idi+idiid