Մոտորանավակի արագությունը կանգնած ջրում հավասար է \(x\) կմ/ժ, իսկ գետի հոսանքի արագությունը՝ \(4.9\) կմ/ժ: Գրիր մոտորանավակի շարժման արագությունը գետի հոսանքի ուղղությամբ:
Պատասխան
484163_1.jpg
 
Պատասխան՝ xii