Պատասխանը լրացրու դատարկ պատուհանում: Պարզեցնելով հետևյալ 16(7h+5)+4 բազմանդամը՝ ստանում ենք՝ (պատասխանում մի օգտագործիր բաց տեղեր, տառերը գրիր այբբենական կարգով)
 
Պատասխան՝