Կատարիր առաջադրանքը և պատասխանը գրիր դատարկ պատուհանում (որոշակի թիվ): Պարզեցրու և հաշվիր հետևյալ (8ab+3b)(6ab3b)+4a բազմանդամի արժեքը, եթե \(a = 6\) և \(b = 3\)
 
Տրված (8ab+3b)(6ab3b)+4a բազմանդամի արժեքը հավասար է՝