Մտապահված երկնիշ թվի տասնավորները \(4\) անգամ մեծ են միավորներից: Եթե այդ թվից հանենք նույն թվանշաններով, բայց հակառակ հերթականությամբ գրված թվանշաններով թիվը, ապա կստացվի \(27\): Որոշիր այդ թիվը:
 
Երկնիշ թիվը հավասար է`