drug.jpg
 
Քո ընկերը մտապահել է երկնիշ թիվ: Այդ թվում \(3\) անգամ շատ տասնյակ կա, քան միավոր: Եթե այդ թվին գումարենք նույն, բայց հակառակ հերթականությամբ գրված թվանշաններով թիվը, ապա կստանանք \(132\): Գտիր մտապահած թիվը:
 
Մտապահած թիվը հավասար է`