Բազմանդամը բեր կատարյալ տեսքի: Պատասխանում գրի՛ր ստացված բազմանդամի հակադիր բազմանդամը: 
 
3a60.5d0.2n29m+d29a29nm+7.33ad+m5n60.5
 
Պատասխան՝ imn+iad