Բարդության աստիճանը
00:07:00
1. Հանրահաշվական արտահայտության արժեքը 2Մ.
2. Մոտորանավակի արագությունը գետի հոսանքի և հոսանքին հակառակ ուղղություններով 2Մ.
3. Բազմանդամների գումար և տարբերություն 3Մ.