Գտիր բազմանդամի և միանդամի արտադրյալը՝ 19mn+p
Պատասխան՝ iimi19ni19i