Գտիր բազմանդամի և միանդամի արտադրյալը՝ 43a26a+14
 
Պատասխան՝ ia2ia+i