Պարզեցրու արտահայտությունը՝ 4a43b2b3b11a44b
 
Պատասխան՝ iaib+ibi