Պարզեցրու արտահայտությունը՝ 5t32t143k+54t173k
 
Պատասխան՝ iti+itikik