Գտիր 7ab8a2b2+8abb27a2 հանրահաշվական արտահայտության արժեքը, երբ \(a=10, b= -3\):
 
Արտահայտության արժեքը հավասար է՝