Որոշիր 0.74a+3b60.4a+0.7b հանրահաշվական արտահայտության արժեքը, երբ \(a =2, b = -4\):
 
Պատասխան՝