Գտիր 2xay+bz հանրահաշվական արտահայտության արժեքը, եթե a=3c,b=11c3 և x=5c3+2,y=6c2c+10,z=5c1:
 
Պատասխան (բացասական թվերը պատուհանում տեղադրիր \(«-»\) նշանով)՝
 
ic4+ic3+ic2+ic+i