Բարդության աստիճանը
00:07:00

Առաջադրանքների ցանկ:

7Մ.
1. Բազմանդամի պարզեցում, փակագծեր 2Մ.
2. Եռանդամ և ամբողջ թիվ 2Մ.
3. Երկանդամի և միանդամի արտադրյալը (աստիճաններ) 3Մ.