Դիցուք mզրոյից տարբեր որևէ թիվ է: Գտիր m թիվը, եթե հայտնի է, որ m և m2 բազմությունները հավասար են:
 
Պատասխան՝ m \(=\)