Գտիր {1,2} բազմության բոլոր ոչ դատարկ ենթաբազմությունները.
 
Ընտրիր պատասխանի ճիշտ տարբերակը: