Ընտրիր բազմությունը՝ բառերով տրված նկարագրի հիման վրա:
 
\(-6\)-ից մեծ ամբողջ բացասական թվեր:
 
Ընտրիր պատասխանի ճիշտ տարբերակը: