Տրված են երեք բազմություններ՝
 
\(A =\)a,b,c,d,e,f
\(B =\)a,c,e,g
\(C =\)a,c,e
 
Ընտրիր ճիշտ պնդումները.