Տրված է հետևյալ՝ A=1,7;18;0;611;25 բազմությունը: Ընտրիր դրա այն ենթաբազմությունները, որոնք բաղկացած են միայն բնական թվերից:
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանի տարբերակները: