Տրված են {1,2,3,4,5} և {2,4,6} բազմությունները: Կազմիր բերված բազմությունների հատումը:
 
Ընտրիր պատասխանի ճիշտ տարբերակը: