Տրված են երկու բազմություններ՝ A=x,2y,z,B=x,y: Գտիր նրանց միավորումն ու հատումը:
 
Պատասխան՝ AB հավասար է՝
 
Պատասխան՝ AB հավասար է՝