Տրված են երկու բազմություններ՝ A=a,b,c,B=b,c,d: Ընտրիր դրանց միավորումն ու հատումը:
 
Պատասխան՝ AB հավասար է՝
 
Պատասխան՝ AB հավասար է՝