Տրված են երեք բազմություններ՝ \(A =\)a,2b,3c, \(B =\)b,2c,3c,d, \(C =\)c,2b,3d,a: Այդ բազմությունների հատումների վերաբերյալ ո՞ր պնդումներն են ճիշտ:
 
Նշիր ճիշտ պնդումները.