Տրված է երկու բազմություն՝ A և B: A-ն ունի 12 տարր, իսկ B-ն՝ 16: Պարզիր A և B բազմությունների հատման տարրերի թիվը, եթե դրանց միավորումն ունի \(20\) տարր:
 
Պատասխան՝ հատումն ունի  տարր: