Տրված է երկու բազմություն՝ \(A =\)2,4,6,8,...,20 և \(B =\)1,2,3,...,133: Գտիր դրանց հատումը:
 
Ընտրիր պատասխանի ճիշտ տարբերակը: