\(A\) բազմությունն ունի 103 տարր, \(B\) բազմությունը՝ 205 տարր, իսկ դրանց հատումը՝ AB-ն՝ \(69\) տարր:
 
Լրացրու դատարկ պատուհանները.
 
ա)  տարրեր պատկանում են \(A\) բազմությանը, և չեն պատկանում \(B\) բազմությանը,
բ)  տարրեր պատկանում են \(B\) բազմությանը, և չեն պատկանում \(A\) բազմությանը,
գ)  տարրեր պատկանում են AB բազմությանը: