Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

8Մ.
1. Բազմությունների միավորում (տառեր, թվեր) 1Մ.
2. Գտնել բազմությունների միավորումն ու հատումը (x, y, z) 2Մ.
3. Գտնել անհայտ թիվը 2Մ.
4. Բազմությունների հատում և միավորում 3Մ.