Օգտագործելով բանաձևը՝ լրացրու աղյուսակը:
 
y=5.4+x
 
\(x\)
−0.2
3.8
−6.8
5.2
14.4
\(y\)