Տրված է y=a+2 ֆունկցիան: \(a\)-ի ո՞ր արժեքի դեպքում է ֆունկցիայի արժեքը հավասար՝ 7
 
\(a =\)